mgr inż. Magdalena Hajdus - Kawala - dyrektor poradni - psycholog, trener Biofeedback EEG

Od 2010r prowadzi dwa niepubliczne przedszkola. Ukończyła psychologię kliniczną dzieci i młodzieży która jest obok psychologii klinicznej człowieka dorosłego odrębną ścieżką kształcenia w ramach stosowanej psychologii klinicznej. Poszerza swoją wiedzę o problemach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży powiązanych z wiekiem życia, szeroko rozumianym zdrowiem i wymaganiami środowisk wychowawczo-edukacyjnych. Ukończyła szkolenie na Uniwersytecie SWPS z "Diagnozy neuropsychologicznej dziecka". Ukończyła kursy : - "Terapia dziecka z autyzmem", "Kurs multidyscyplinarnej diagnozy i terapii autyzmu", "Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi", "Wstęp do terapii poznawczo-behawioralnej". Brała udział w projekcie badawczym "Ocena zaburzeń kognitywnych w korelacji z obrazem czynnościowym MRI głowy u dzieci po zakończonym leczeniu złośliwego nowotworu OUN" realizowanym przez Klinikę Pediatrii SUM w Katowicach przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Udziela informacji w formie doradztwa, konsultacji, interwencji nastawionej na konkretne deficyty rozwojowe czy zaburzenia rozwojowo-kliniczne (np. dysleksja, ADHD, FAS, autyzm).

 

mgr Bernadetta Kuś -  pedagog, oligofrenopedagog, trener TUS

Na co dzień pracuje jako wychowawca dzieci. Udziela porad rodzinom w zakresie wychowania i radzenia sobie z osobistymi trudnościami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu rodzinnego.

Prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej, usprawnianie i doskonalenie technik szkolnych ucznia. Wdraża dzieci do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim do samodzielnego życia w społeczeństwie), rozwija ich zainteresowania.


mgr Olga Sowa- logopeda, neurologopeda, Terapeuta SI

Jako logopeda prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji dziecka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej.

 

mgr Aleksandra Mitręga fizjoterapeuta, terapeuta SI

Jako fizjoterapeuta - prowadzi zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej.