mgr inż. Magdalena Hajdus - Kawala - psycholog - dyrektor przedszkola
mgr Bernadetta Kuś - wicedyrektor

 

 

mgr inż. Magdalena Hajdus-Kawala - Dyrektor Przedszkola - Psycholog

Od 2010r  prowadzę dwa Niepubliczne Przedszkola Błękitna Laguna oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Ukończyłam psychologię kliniczną dzieci i młodzieży która jest obok psychologii klinicznej człowieka dorosłego odrębną ścieżką kształcenia w ramach stosowanej psychologii klinicznej. Poszerzam swoją wiedzę o problemach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży powiązanych z wiekiem życia, szeroko rozumianym zdrowiem i wymaganiami środowisk wychowawczo-edukacyjnych.

W Przedszkolu oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebinia udzielam informacji w formie doradztwa, konsultacji, interwencji nastawionej na konkretne deficyty rozwojowe czy zaburzenia rozwojowo-kliniczne (np. dysleksja, ADHD, FAS, autyzm).

 

mgr Bernadetta Kuś- wicedyrektor, wychowawca grupy I Rybki, oligofrenopedagog, trener TUS, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Związana z naszym przedszkolem od 8 lat. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Prowadzi rewalidację oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Posiada uprawnienia do wykorzystywania narzędzi: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) do diagnozy dzieci oraz modelowania programów terpii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym; Karty Oceny Gotowości Szkolnej (KOGS) do diagnozy gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną; Karty Oceny Słuchu Fonemowego (KOSF) do badani słuchu fonemowego u dzieci; Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) do oceny i opisu nieprawidłości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka. W pracy stosuje metody aktywizujące (MDS, Majchrzak, G.Doman). Praca w przedszkolu dostarcza jej wiele wyzwań, a będąc osobą ambitną i pełną zapału odczuwa ogromną satysfakcję mając możliwość realizowania się w pracy pedagogicznej. Stara się odkrywać w każdym wychowanku coś nowego, innego, odnaleźć jego potencjał i go wykorzystać. Każdy dzień spędzony z dziećmi na wspólnej zabawie i nauce jest dla niej inny, a przez to niepowtarzalny i wyjątkowy.

 

lic. Wiktoria Cyganik - wychowawca grupy II Perełki, z przedszkolem związana od września 2023. Ukończyła studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Pedagog, pedagog specjalny oraz terapeuta zajęciowy w trakcie studiów magisterskich na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym, a także studiów podyplomowych na kierunku Logopedia. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Ukończyła wiele szkoleń zarówno z zakresu pedagogiki, jak i logopedii - w tym terapię miofunkcjonalną, dyslalię, opóźniony rozwój mowy, motoryczną terapię jedzenia, organizację pracy z dzieckiem z ASD czy budowanie dyscypliny w grupie. Wszystko po to, by nieustannie wzbogacać swoją wiedzę i wykorzystywać ją w pracy z dziećmi. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim pasją i zaangażowaniem. Jest osobą ambitną i pełną ciepła, dla której każdy uczeń jest wyjątkowy. Bycie wychowawcą jest spełnieniem jej marzeń, dzięki czemu całe swoje serce oddaje dzieciom, z którymi pracuje.

 

mgr Justyna Szajnowska- wychowawca grupy III - Delfinki , pedagog specjalny. Nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu na nauczyciela mianowanego, pracujący w przedszkolu od 2017r. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika z resocjalizacją oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno - kompensacyjne. Ukończyła szkolenia: KOJD AFA ( Karty Oceny Języka Dziecka, które są narzędziem do oceny nie dokształcenia mowy o typie afazji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym), motoryka mała z elementami terapii ręki, pozytywna dyscyplina w przedszkolu. W pracy pedagogiczno - wychowawczej kieruje się profesjonalnym podejściem podmiotowym każdego dziecka. Pełna ciepła i uśmiechu. Każde dziecko jest dla niej wyjątkowe - wyszukuje w dzieciach mocnych stron i z sukcesem je pielęgnuje, by zapewnić podopiecznym jak najlepszy start na szczeblu szkolnym. Prywatnie żona i mama dwóch córek.

 

mgr Olga Sowa - logopeda, neurologopeda, Terapeuta SI - w naszym przedszkolu prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną/neurologopedyczną. Jest również terapeutą zaburzeń integracji sensorycznej (SI). Związana z naszym przedszkolem od 2017r. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, jest pełna energii i pomysłowości. Ma świetne podejście do dzieci, dzieci chętnie wchodzą z nią w interakcję terapeutyczną, a efekty pracy są owocne. Na zajęciach z nią nie ma mowy o nudzie. Pomimo tak dużego doświadczenia cały czas podnosi swoje kompetencje. Uczestniczy w wielu szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

 

mgr Aleksandra Mitręga - Terapeuta SI - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor jogi. W naszym przedszkolu od września 2023r prowadzi zajęcia gimnastyki korekcyjnej z elementami jogi oraz zajęcia rehabilitacji indywidualnej. Przeprowadza wstępną diagnostykę, m.in. ocenia możliwości ruchowe dziecka i jego ogólny rozwój fizyczny. Mocno zaangażowana w swoją pracę, ambitna, kreatywna, wciąż doskonali swój warsztat pracy.

 

mgr Monika Pater – nauczyciel języka angielskiego. Nauczyciel mianowany. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Związana z naszym przedszkolem od 6 lat. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku filologia angielska. Ukończyła studia podyplomowe o kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje wszelkie metody i techniki aktywizujące, co sprawia, że dzieci uczą się poprzez zabawę, są w ciągłym ruchu a ich poziom zaawansowania wzrasta z każdym rokiem. W procesie nauczania języka angielskiego stosuje metody i techniki, które pomagają utrzymać motywację dzieci oraz rozwijają umiejętności komunikacyjne. Pani Monika jest nauczycielem kreatywnym, który twórczo podchodzi do nauczania, empatycznym, profesjonalnym i wymagającym.

 

Małgorzata Popławska - asystent nauczyciela

Justyna Jedynak - asystent nauczyciela

Małgorzata Wielgus - asystent nauczyciela