mgr inż. Magdalena Hajdus - Kawala - psycholog - dyrektor przedszkola
mgr Bernadetta Kuś - wicedyrektor

 

 

mgr inż. Magdalena Hajdus-Kawala - Dyrektor Przedszkola - Psycholog

Od 2010r  prowadzę dwa Niepubliczne Przedszkola Błękitna Laguna oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Ukończyłam psychologię kliniczną dzieci i młodzieży która jest obok psychologii klinicznej człowieka dorosłego odrębną ścieżką kształcenia w ramach stosowanej psychologii klinicznej. Poszerzam swoją wiedzę o problemach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży powiązanych z wiekiem życia, szeroko rozumianym zdrowiem i wymaganiami środowisk wychowawczo-edukacyjnych.

W Przedszkolu oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebinia udzielam informacji w formie doradztwa, konsultacji, interwencji nastawionej na konkretne deficyty rozwojowe czy zaburzenia rozwojowo-kliniczne (np. dysleksja, ADHD, FAS, autyzm).

 

mgr Bernadetta Kuś- wicedyrektor, wychowawca grupy II- Perełki

 

mgr Justyna Szajnowska- wychowawca grupy III - Delfinki

mgr Olga Sowa - logopeda

mgr Monika Pater- nauczyciel języka angielskiego

mgr Patrycja Łabuzek - gimnastyka korekcyjna

Małgorzata Popławska - asystent nauczyciela

Katarzyna Lipka - asystent nauczyciela

Małgorzata Wielgus - asystent nauczyciela