PRZEDSZKOLE W RUCHU

NASZE PRZEDSZKOLE  PRZYSTĄPIŁO  DO AKCJI „PRZEDSZKOLE W RUCHU”.


Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu”  lub „Przedszkole w Ruchu” tym szkołom lub przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej realizując poszczególne zadania. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie MEN http://www.szkolawruchu.men.gov.pl.

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
wychowanie fizyczne –  zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Gimnastykujemy się - grupa III Delfinki

Zajęcia ruchowe w grupie 5- 6 latków "RUCH TO ZDROWIE"


Nauczyciel prowadzący: Gabriela Skrzecińska

Pomoce: szarfy, woreczki, klocki (zielony i czerwony, niebieski), tamburyn, gazety

Cel: Doskonalenie zręczności, szybkości i czworakowania poprzez gry i zabawy ruchowe.

Motoryka:

 • rozwijanie cech motorycznych: szybkości, zwinności;
 • wzmocnienie stawów i mięśni kończyn dolnych; doskonalenie orientacji w przestrzeni;

Umiejętności:

 • umiejętność prawidłowego czworakowania;
 • umiejętność współpracy w zespole;  umiejętność rzutu woreczka stopami;
 • umiejętność tworzenia koła, rzędu;

Metody:

 • zabawowo- naśladowcza,
 • zadaniowa;

Formy:

 • indywidualna,
 • zespołowa.

Pluszowy miś - gimnastyka z misiem - grupa I Rybki

Zajęcia ruchowe w grupie 3 latków "Zabawy Ruchowe z misiem"


Nauczyciel prowadzący: Karolina Łoś

Cel:

 • kształtowanie ekspresji ruchowej,
 • ćwiczenie dużych grup mięśniowych
 • doskonalenie umiejętności czworakowania
 • doskonalenie zwinności i płynności ruchów

Metody:

 • zabawowo-naśladowcza,
 • zadaniowa

Forma: grupowa

Środki dydaktyczne:

 • kolorowanka z misiem,
 • misie-maskotki dla każdego dziecka,
 • miś Krzyś-maskotka dla prowadzącego

Edukacja zdrowotna (obszar nr 3), RUCH TO ZDROWIE, WIĘC RUSZAJMY SIĘ Z EKOLUDKIEM

Zajęcia ruchowe w grupie 4 latków "Ruch to zdrowie, więc ruszajmy się z Ekoludkiem"


Nauczyciel prowadzący: Karolina Łoś

Cele:

 • zwrócenie uwagi dzieciom na fakt iż zdrowie to najważniejsza rzecz dla każdego człowieka,
 • uświadomienie ćwiczącym, że bardzo ważna jest aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,
 • ćwiczenia dużych grup mięśniowych,
 • ćwiczenia rzutu i celowania
 • utrwalenie wiadomości na temat zachowań proekologicznych

Metody:

 • zabawowo-naśladowcza,
 • zadaniowa

Forma: grupowa