mgr inż. Magdalena Hajdus - Kawala - psycholog - dyrektor przedszkola
mgr Justyna Szajnowska - pedagog przedszkolny

 

 

mgr inż. Magdalena Hajdus-Kawala - Dyrektor Przedszkola - Psycholog

Od 2010r  prowadzę dwa Niepubliczne Przedszkola Błękitna Laguna oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Ukończyłam psychologię kliniczną dzieci i młodzieży która jest obok psychologii klinicznej człowieka dorosłego odrębną ścieżką kształcenia w ramach stosowanej psychologii klinicznej. Poszerzam swoją wiedzę o problemach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży powiązanych z wiekiem życia, szeroko rozumianym zdrowiem i wymaganiami środowisk wychowawczo-edukacyjnych.

W Przedszkolu oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebinia udzielam informacji w formie doradztwa, konsultacji, interwencji nastawionej na konkretne deficyty rozwojowe czy zaburzenia rozwojowo-kliniczne (np. dysleksja, ADHD, FAS, autyzm).

 

mgr Barbara Gorzkowicz-Żera - wychowawca grupy III - ŻÓŁWIKI

Agata Połowienia - wychowawca grupy II - MOTYLKI

mgr Teresa Mazurkiewicz - wychowawca Grupa I Bąbelki i Klub Malucha

mgr Monika Pater - język angielski

mgr Olga Sowa - logopeda

mgr Patrycja Łabuzek - gimnastyka korekcyjna

Agata Połowienia - rytmika

Magdalena Dąbek - asystent nauczyciela

Agnieszka Warchoł - asystent nauczyciela

Małgorzata Dziedzic - asystent nauczyciela