mgr inż. Magdalena Hajdus - Kawala - właściciel przedszkola
mgr Ryszarda Jopek - dyrektor przedszkola
mgr Monika Walas - pedagog przedszkolny

mgr Katarzyna Musiał - psycholog przedszkolny

 

mgr Ryszarda Jopek - Dyrektor Przedszkola

Mam przyjemność, od września 2010 roku, kierować Niepublicznym Przedszkolem Artystyczno – Językowym "BŁĘKITNA LAGUNA" , a od października 2012 roku również przedszkolem "BŁĘKITNA LAGUNA 2" w Trzebini. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowe studia na kierunku "Nowoczesne kierowanie i zarządzanie szkołą" na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Brałam udział w niezliczonej ilości różnorodnych kursów i szkoleń poszerzających moją wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi i kierowania przedszkolem. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem i praktyką. Mam też duże doświadczenie w kierowaniu przedszkolem na stanowisku dyrektora placówki publicznej. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz działalności społecznej byłam wielokrotnie nagradzana min Nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty. Cieszę się, że swoim doświadczeniem mogę dzielić się z następnymi pokoleniami młodych i twórczych nauczycieli i razem z nimi współtworzyć nową jakość wychowania przedszkolnego. Najważniejszym naszym zadaniem jest dawać dziecku radość bo:

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" (Janusz Korczak)

 

 

mgr Barbara Gorzkowicz-Żera - wychowawca grupy III - ŻÓŁWIKI
mgr Małgorzata Kubarek - wychowawca grupy II - MOTYLKI
mgr Agnieszka Brzostek - logopeda
mgr Sylwia Wijas - gimnastyka korekcyjna
Zbigniew Zieliński - gimnastyka ogólnorozwojowa i karate
Magdalena Dąbek - pomoc nauczyciela
Grażyna Pabis - pomoc nauczyciela
Agnieszka Warchoł - pomoc nauczyciela