mgr inż. Magdalena Hajdus - Kawala - psycholog - dyrektor przedszkola
mgr Bernadetta Kuś - wicedyrektor

 

 

mgr inż. Magdalena Hajdus-Kawala - Dyrektor Przedszkola - Psycholog

Od 2010r  prowadzę dwa Niepubliczne Przedszkola Błękitna Laguna oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Ukończyłam psychologię kliniczną dzieci i młodzieży która jest obok psychologii klinicznej człowieka dorosłego odrębną ścieżką kształcenia w ramach stosowanej psychologii klinicznej. Poszerzam swoją wiedzę o problemach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży powiązanych z wiekiem życia, szeroko rozumianym zdrowiem i wymaganiami środowisk wychowawczo-edukacyjnych.

W Przedszkolu oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebinia udzielam informacji w formie doradztwa, konsultacji, interwencji nastawionej na konkretne deficyty rozwojowe czy zaburzenia rozwojowo-kliniczne (np. dysleksja, ADHD, FAS, autyzm).

 

mgr Maria Malczyk - wychowawca grupy III - ŻÓŁWIKI

mgr Kamila Kukiełka - wychowawca grupy II - MOTYLKI, pedagog specjalny

mgr Agata Kosowska -  surdopedagog, terapeuta SI

mgr Teresa Mazurkiewicz - wychowawca Grupa I BĄBELKI

Sylwia Nowotarska -  Klub Malucha, pedagog specjalny

mgr Monika Pater - język angielski

mgr Olga Sowa - logopeda, neurologopeda, terapeuta SI

mgr Alksandra Mitręga - fizjoterapeuta, gimnastyka korekcyjna

 

Magdalena Dąbek - asystent nauczyciela

Agnieszka Warchoł - asystent nauczyciela

Małgorzata Dziedzic - asystent nauczyciela

Justyna Latko - asystent nauczyciela