PRZEDSZKOLE W RUCHU 2

 

PRZEDSZKOLE W RUCHU

NASZE PRZEDSZKOLE  PRZYSTĄPIŁO  DO AKCJI „PRZEDSZKOLE W RUCHU”.

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu”  lub „Przedszkole w Ruchu” tym szkołom lub przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej realizując poszczególne zadania.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie MEN

http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/

Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

  wychowanie fizyczne –  zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Cel ogólny: Kształtowanie sprawności motorycznej. Profilaktyka wad postawy.

Cele szczegółowe:

- pokonywanie niskich przeszkód jednonóż i obunóż;  ćwiczenia dużych grup mięśniowych;

- stymulacja mięśni wysklepiających stopy;  ćwiczenia zwinności;  ćwiczenia równowagi.

 Zajęcia w grupie III Żółwiki

Dzieci z grupy "Żółwiki" uczestniczyły w zajęciach gimnastycznych z zastosowaniem metody

Obwodów ćwiczebnych.
Doskonaliły swoją motorykę i dbały o zdrowy rozwój stóp.

Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dzieci grupa II Motylki - zabawy z balonem

Dziecko wykonuje proste ćwiczenia z balonami, ćwicząc wzmacnia mięśnie grzbietu, Utrzymuje równowagę, prawidłową postawę ciała.Wykonuje ćwiczenia oddechowe, rozwija pojemność płuc, zachowuje prawidłowy tor oddechu.Czerpie radość z wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

Dzieci z grupy "Żółwiki" uczestniczyły w zajęciach z ruchu rozwijającego

Weroniki Sherborne pt: "Na cyrkowej arenie".

TEMAT: Dzień chłopaka świętujemy aktywnie

CELE OGÓLNE :
Wprowadzenie radosnego nastroju wynikającego z zabawy.
Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami w czasie wspólnego działania.
Wyzwalanie aktywności każdego dziecka wynikającego z zabawy.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy.

CELE OPERACYJNE:
Dziecko potrafi aktywnie i twórczo działać, odważnie podejmuje kolejne zadania,
umie uważnie słuchać , wykonuje polecenia N.
czerpie radość ze wspólnego działania i zabawy oraz z faktu przebywania w grupie .
ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową poprzez uczestnictwo w zabawach taneczno- ruchowych.

METODY - czynne, słowne i percepcyjne: obserwacja i pokaz - praktyczna: zadania stawiane dzieciom do wykonania, działanie.

FORMY PRACY ; zespołowa, indywidualna i zbiorowa.

ŚRODKI EDUKACYJNE : piłki, stroje do przebrania, plastikowe kosze, magnetofon, płyty CV, szary papier z postacią chłopca, jabłka, torby

Edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

TEMAT: Cebulka i szczypiorek

Nauczyciel prowadzący: Monika Dębska

CELE OGÓLNE : Czerpanie radości ze wspólnych zabaw

Zachęcanie do zdrowego odżywiania się

CELE OPERACYJNE: Dziecko chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

Wykonuje prosty układ ruchowy. Pokonuje niechęć do jedzenia szczypiorku.

Rozumie znaczenie jedzenia szczypiorku dla zdrowia

Zdrowo się odżywiamy: zajęcia z edukacji zdrowotnej dla dzieci w grupie III Żółwiki

Dzieci z grupy Bąbelki wzięły udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej,

których przesłaniem było:

W małym ciele - zdrowy duch!

W dniu 6 marca przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej poprowadzonych przez Joannę Zalewską, naszą wspaniałą rytmiczkę. Dzieci śpiewały i pokazywały treść piosenki: Spacer na zdrowie, wzięły udział w licznych zabawach ruchowych na cztery pory roku. Już każdy przedszkolak wie: "Czy to słota, czy pogoda spacer to przygoda zdrowa..."

Bierzemy udział w akcji "Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy".

Dzieci bawiąc się - nauczą jednocześnie co oznaczają takie pojęcia, jak ZDROWIE i CHOROBA. Jakie symptomy decydują o tym, że są chore. Poznają definicję i znaczenie pojęć tj. BAKTERIA i WIRUS, czym się różnią, jak się rozprzestrzeniają. Kiedy już poznają przyczyny chorób dowiedzą się co to jest odporność organizmu, jaki ma wpływ na zdrowie i jak można ją wzmocnić.

Otrzymaliśmy również Certyfikat uczestniczenia w projekcie, którego celem jest szerzenie swiadomości ekologicznej wśród dzieci.

Kwalifikacje i doskonalenia  wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)

 Udział nauczycieli i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli  i ośrodków doskonalenia nauczycieli  o tematyce zdrowotnej/ruchowej;

Pani Małgorzata Jedynak i Pani Karolina Łoś uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Roztańczony Karnawał"

Wszyscy nauczyciele z naszego Przedszkola ukończyli szkolenie zorganizowane przez

dr Małgorzatę Michel.

W dniu 24 marca wszyscy nauczyciele wzięli również udział w radzie szkoleniowej, którą poprowadziła mgr Małgorzata Jedynak - rehabilitant ruchu,  pt: Wychowanie fizyczne w przedszkolu.

Mamy w naszym przedszkolu nauczyciela mgr edukacji zdrowotnej z rehabilitacją, która posiada kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej jak również organizowania zajęć z edukacji zdrowotnej, takie zajęcia odbywają się w sposób ciągły - mgr Małgorzata Jedynak

 

Pani mgr Małgorzata Jedynak ukończyła warsztaty w zakresie ruchu:
 "Taniec, ruch, zabawa, muzyka dla maluchów - "uszka maluszka" - zabawy muzyczno-ruchowe z rekwizytami oraz instrumentami dla dzieci od 2 do 6 roku życia"
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu oraz  Warsztaty metodyczne pt. "Drewniane czary - zabawy ruchowe z zastosowaniem przyborów wykonanych z drewna oraz papieru" METRIS

Ruch poza szkołą/przedszkole

Zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)

24 marca w Wypożyczalni dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece publicznej w Trzebini zorganizowaliśmy konkurs pt. ZDROWO ROSNĘ JAK KWIATY NA WIOSNĘ. Dzieci z Trzebini i okolic odwiedzające  Bibliotekę, odpowiadały na pytania z zakresu higieny, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Wszyscy młodzi czytelnicy wykazali się ogromną wiedzą i zdobyli nagrody.

Zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)

Powitanie wiosny

 Udział w Festiwalu Kultury Dziecięcej w Chrzanowie

Dzieci z naszego przedszkola w celu rozwijania swoich zainteresowań mają do dyspozycji zajęcia z baletu, karate, tańca, gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia Baletu:

Karate

Warsztaty muzyczne - BĘBNY

Warsztaty muzyczne - GITARA

Gimnastyka korekcyjna

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w plastycznych konkursach ogólnopolskich i odniosły sukcesy.
Konkurs o tematyce bezpieczeństwa - "Bezpieczna droga do przedszkola" - Franciszek Stolarski - wyróżnienie http://blizejprzedszkola.pl/konkurs-2074,bezpieczna-droga-do-przedszkola
Konkurs o tematyce zdrowotnej - "Każdy przedszkolak wie, że ruch to zdrowie" - Natasza Filipiak (wyróżnienie) oraz Emilia Jurkiewicz (wyróżnienie)

Aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

 

Temat: Zdrowy przedszkolak-zdrowy rodzic

Nauczyciel prowadzący: Monika Dębska

Cele Ogólne: zapoznanie z elementami  ćw. ruchowych wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

uświadomienie wpływu ćw. gimnastycznych na zdrowie,

uświadomienie rodzicom korzyści płynących ze wspólnej zabawy ruchowej z dzieckiem.

Cele Szczegółowe: kształtowanie świadomości własnego ciała,

kształtowanie orientacji w przestrzeni, nauka kontaktu emocjonalnego i koncentracji wzroku

rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie,

rozwijanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do drugiego człowieka,

nauka współdziałania i partnerstwa