mgr inż. Magdalena Hajdus - Kawala - dyrektor poradni

Od 2010r  prowadzi dwa niepubliczne przedszkola. W chwili obecnej studiuje psychologię kliniczną dzieci i młodzieży która jest obok psychologii klinicznej człowieka dorosłego odrębną ścieżką kształcenia w ramach stosowanej psychologii klinicznej. Poszerza swoją wiedzę o problemach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży powiązanych z wiekiem życia, szeroko rozumianym zdrowiem i wymaganiami środowisk wychowawczo-edukacyjnych.

Udziela informacji w formie doradztwa, konsultacji, interwencji nastawionej na konkretne deficyty rozwojowe czy zaburzenia rozwojowo-kliniczne (np. dysleksja, ADHD, FAS, autyzm).

 

mgr Justyna Szajnowska -  pedagog

Na co dzień pracuje jako wychowawca dzieci. Udziela porad rodzinom w zakresie wychowania i radzenia sobie z osobistymi trudnościami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu rodzinnego.


mgr Olga Sowa- logopeda, neurologopeda

Jako logopeda prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji dziecka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej.

 

mgr Justyna Tatar - Szczyrbak - oligofrenopedagog,  fizjoterapeuta

Prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej, usprawnianie i doskonalenie technik szkolnych ucznia. Wdraża dzieci do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim do samodzielnego życia w społeczeństwie), rozwija ich zainteresowania.

Jako fizjoterapeuta - prowadzi zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej.