mgr inż. Magdalena Hajdus - Kawala - dyrektor poradni

Od 2010r  prowadzi dwa niepubliczne przedszkola. W chwili obecnej studiuje psychologię kliniczną dzieci i młodzieży która jest obok psychologii klinicznej człowieka dorosłego odrębną ścieżką kształcenia w ramach stosowanej psychologii klinicznej. Poszerza swoją wiedzę o problemach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży powiązanych z wiekiem życia, szeroko rozumianym zdrowiem i wymaganiami środowisk wychowawczo-edukacyjnych.

Udziela informacji w formie doradztwa, konsultacji, interwencji nastawionej na konkretne deficyty rozwojowe czy zaburzenia rozwojowo-kliniczne (np. dysleksja, ADHD, FAS, autyzm).

 

mgr Monika Walas - specjalista terapii uzależnień KBDPN, pedagog, profilaktyk.


Na co dzień pracuje jako wychowawca dzieci i młodzieży przejawiających m.in. trudności wychowawcze i rozwojowe. Udziela porad rodzinom w zakresie wychowania i radzenia sobie z osobistymi trudnościami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie systemu rodzinnego. Współtworzy i prowadzi projekty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży o różnorodnej tematyce. Pracuje także jako terapeuta uzależnień (od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych). Zajmuje się diagnostyką, poradnictwem oraz terapią osób uzależnionych, ich rodzin oraz osób z zaburzeniami adaptacyjnymi.


mgr Agnieszka Brzostek - oligofrenopedagog, logopeda

 

Prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej, takie jak usuwanie wad wymowy, usprawnianie i doskonalenie technik szkolnych ucznia. Wdraża dzieci, uczniów do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim do samodzielnego życia w społeczeństwie), rozwija ich zainteresowania.


Jako logopeda prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji dziecka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej.