mgr Katarzyna Musiał- psycholog, psychoterapeuta

sesja konsultacyjna / poradnictwo psychologiczne 100zł
sesja psychoterapii indywidualnej 80zł

czas spotkania: 50 min

Osoby zainteresowaną proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny
Katarzyna Musiał
tel. 509 121 634
 

mgr Monika Walas - specjalista terapii uzależnień KBDPN, pedagog, profilaktyk.

  Sesja konsultacyjna /poradnictwo 100 zł
  Sesja psychoterapii indywidualnej 80 zł

  Czas spotkania 50 min
  Osoby zainteresowane proszone o wcześniejszy kontakt.

OFERUJEMY:

Diagnozę i terapię logopedyczna

Diagnozę i terapię w zaburzeniach zachowania i problemach typu: ADHD, RAD, autyzm, agresja, zaburzenia socjalizacji, zaburzenia lateralizacji, i inne

Wczesne i kompleksowe wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka

Wsparcie wychowawcze i doskonalenie umiejętności wychowawczych

Wsparcie w kryzysach rodzinnych, Coaching wychowawczy i rodzinny

Fizjoterapię, zajęcia ruchu rozwijającego

Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

„Szkołę dla rodziców”

Sesje terapeutyczne indywidualne i rodzinne, Mediacje rodzinne

W naszej poradni prowadzą warsztaty logopedyczne, indywidualne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z dziećmi mającymi trudności w mowie i wady wymowy, dokonują diagnozy wad wymowy i opracowują indywidualne zestawy ćwiczeń w dziećmi z zaburzeniami mowy.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebini. ul. Rynek 23b działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z (Dz. U. Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami: Ustawa z dn. 23 sierpnia 2001r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 111 z dn. 6 października 2001 r., poz. 1194)

pkt 3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mogą wydawać również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

pkt 3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.