mgr inż. Magdalena Hajdus - Kawala - właściciel - dyrektor przedszkola
mgr Monika Walas - pedagog przedszkolny

mgr Katarzyna Musiał - psycholog przedszkolny

 

mgr inż. Magdalena Hajdus-Kawala - Dyrektor Przedszkola

Od 2010r  prowadzę dwa Niepubliczne Przedszkola Błękitna Laguna oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. W chwili obecnej studiuję psychologię kliniczną dzieci i młodzieży która jest obok psychologii klinicznej człowieka dorosłego odrębną ścieżką kształcenia w ramach stosowanej psychologii klinicznej. Poszerzam swoją wiedzę o problemach rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży powiązanych z wiekiem życia, szeroko rozumianym zdrowiem i wymaganiami środowisk wychowawczo-edukacyjnych.

W Przedszkolu oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Trzebinia udzielam informacji w formie doradztwa, konsultacji, interwencji nastawionej na konkretne deficyty rozwojowe czy zaburzenia rozwojowo-kliniczne (np. dysleksja, ADHD, FAS, autyzm).

 

mgr Barbara Gorzkowicz-Żera - wychowawca grupy III - ŻÓŁWIKI
mgr Małgorzata Kubarek - wychowawca grupy II - MOTYLKI

mgr Justyna Tatar - Szczyrbak - wychowawca Klub Malucha
mgr Agnieszka Brzostek - logopeda
mgr Sylwia Wijas - gimnastyka korekcyjna
Zbigniew Zieliński - gimnastyka ogólnorozwojowa i karate
Magdalena Dąbek - pomoc nauczyciela
Agnieszka Warchoł - pomoc nauczyciela