Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe BŁĘKITNA LAGUNA 1 I BŁĘKITNA LAGUNA 2 przyłączyły się do programu „Oswajanie Starości” prowadzonego przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” i Asocjacji Edukacyjno-Terapeutycznej „Edu-Tera”. Jest to cykl szkoleń dedykowany dyrektorom, nauczycielom, seniorom, rodzicom oraz dzieciom w przedszkolach. Szkolenia wpisując się w profilaktykę starzenia się, mają na celu włączenie seniorów w życie ich wnuków. To również korzystanie z ponadczasowych wartości, których brakuje młodym i młodszym. Warsztat pracy nauczyciela wzbogacone zostaną o narzędzia, metody i techniki, dzięki którym o starości można powiedzieć wszystko, zarówno o jej mocnych ale również słabszych stronach.
„Chcemy oswajać starość poprzez edukację rozpoczynającą się już w przedszkolu. Będziemy włączać seniorów w życie ich wnuków. Zależy nam na tym aby przywrócić starości szacunek, godność, odpowiednie miejsce w rodzinie. Chcemy pokazywać starsze osoby przez pryzmat ich doświadczenia i kompetencji - mówi Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska.
Pierwsze szkolenie w naszym przedszkolu odbyło się 17 kwietnia 2015r. Uczestnikami szkolenia byli: nauczyciele oraz Dyrektorzy Przedszkoli z powiatu chrzanowskiego.