Dnia 15 września 2016r o godz. 9:00 zebranie zespołu opiniującego.